Národopisný soubor Postřekov - nositel lidových tradic horního Chodska

 

PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., oddělení etnomuzikologie, Etnologický ústav Akademie věd ČR

 

Úvodní strana

Lidová kultura na Chodsku je skutečným pojmem, a to nejen v českém kontextu. Tradice jejího objevování, studia a uměleckých reflexí sahá až do 19. století. Přirozený článek v lidském řetězu nositelů lidové zpěvnosti a hudebnosti horního Chodska představuje již téměř devadesát let Národopisný soubor Postřekov, jehož historie jeho přímých předchůdců totiž sahá až do roku 1933. Jeho členové zachovávají a pěstují staré formy zdejšího lidového tance, hudbu v tradičním obsazení i způsob zpěvu. Stejnou pozornost a péči věnují i regionálním projevům lidové obřadnosti či detailům lidového oděvu. Vědomě navazují na práci předchozích generací, reflektují kulturní historii svého kraje a jsou jeho důstojnými reprezentanty u nás i v zahraničí.

Práce postřekovského souboru má nezpochybnitelnou hodnotu právě v kontinuitě, udržování tradice v rámci regionu, obce i jednotlivých rodin. Národopisný soubor Postřekov je společenstvím, které uchovává jedinečnou znalost, hudební a taneční umění obyvatel podhůří Českého lesa posledních dvou staletí. Především však – a to nejen svým členům – zprostředkovává autentický citový prožitek při oživování kulturního dědictví předků.

V této souvislosti stále platí myšlenka folkloristy a ekologa Vladimíra Úlehly (Živá píseň 1949): „Věřím, že až se dosyta napijeme vína dálek, nabažíme se cizích vzorů, pohrajeme si se všemi směry a hesly, pak že – lhostejno před tváří věčnosti, či v pokolení třetím, čtvrtém i pozdějším – zase se v nás uplatní vlastní zakotvení, uvědomíme si kořeny, kterými jsme s tímto svým životním okolím spjati tisíciletí.“ Zejména v tomto smyslu je činnost a samotná existence dobře vedených regionálních souborů, spolků i neformálních sdružení důležitá a vlastně nezastupitelná. Mezi nejlepší u nás v oboru regionálního folkloru rozhodně patří Národopisný soubor Postřekov.

PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.

oddělení etnomuzikologie

Etnologický ústav Akademie věd ČR