Dětský soubor

 

Národopisný soubor Postřekov

 

Úvodní strana

Pod vedením Národopisného souboru Postřekov funguje i dětský soubor, který čítá přibližně 50 dětí ve věku od 5 do 15 let. Našim hlavním cílem je udržet mezi dětmi povědomí o nářečí, zvycích a krojích a udržet tak chodskou tradici stále živou pro budoucí generace. S dětmi pracujeme podle věku ve třech kategoriích – školka, první stupeň ZŠ a druhý stupeň ZŠ. Snažíme se, aby děti přirozeně přecházely z jedné kategorie do druhé, až se přes problematické pubertální období nenásilně dostanou do dospělého souboru. Po celou dobu fungování dětského souboru ho finančně, osobnostně i materiálně dotujeme z dospělého souboru. Vloženou energii nám děti vrací svým zápalem a nadšením, které projevují při svých vystoupeních, která jsou velmi živá a radostná. Děti platí za členství roční příspěvek ve výši 200 Kč. Kroj mají trvale zapůjčený a jak rostou, je jim automaticky obnovován z erárního fundusu. Z vlastních zdrojů je pouze potřeba opatřit černé společenské boty, což se snažíme rodičům ulehčit pořádáním pravidelné burzy obuvi tohoto typu. Abychom dětem práci v souboru co nejvíce zpestřili, pořádáme pro ně v průběhu roku různé akce a výlety. Oblíbené je zejména spaní ve škole nebo letní soustředění.

Děti školkového věku vystupují samostatně bez muziky s několika jednoduchými pásmy, které připomínají původní dětské hry. Postupně se učí základy chodských koleček a správné párové držení. Zkouší každý čtvrtek v postřekovské základní škole od 15:30 do 16:30 hod. Část hodiny tráví společně se školními dětmi, část potom samostatně.

Děti prvního stupně ZŠ už mají svojí malou dudáckou muziku a kromě chodských koleček se učí i základy polky a valčíku a od nich odvozených dalších tanců. Zkouší každý čtvrtek v postřekovské základní škole od 15:30 do 16:30 hod. Jsou schopny předvést samostatné cca 20 minutové folklórní vystoupení.

Děti druhého stupně ZŠ zkouší každý pátek od 19:00 hod do 20:00 hod v budově Staré školy v Postřekově. Učí se postupně tance z pásem dospělého souboru a ty nejšikovnější s ním i vystupují, když je potřeba doplnit sestavu. Pracovně jim říkáme Omladina. Mají také svojí dudáckou muziku, se kterou jsou schopni předvést samostatné cca 20 minutové folklórní vystoupení.

Dětská dudácká muzika – děti které hrají na dudy, klarinet, housle nebo basu začínají zhruba po 2 roce navštěvování ZUŠ – nejprve při prvním stupni ZŠ, později i při druhém. V rámci dudácké muziky se zapojuje i několik sólistů navštěvujících hodiny zpěvu při ZUŠ. Dětská dudácká muzika umí obstarat malé kulturní vložky na akcích typu vítání občánků, na různých oslavách, jubileích a pietních aktech nebo jiných kulturních událostech malého rozsahu.

Historie dětského souboru

Dětský soubor v Postřekově funguje od roku 1949. V jeho vedení se postupně vysřídali učitelé místní školy František Bělohlávek, Josef März a Božena Štruncová. V jejich snažení je velmi aktivně podporoval plzeňský učitel, dudák a spisovatel Jiří Kajer, který před válkou bydlel v Postřekově a vedl zde dospělý soubor. Od poloviny šedesátých let 20. stol. stála v čele dětského souboru Marie Čížková. V tomto období fungoval paralerně také dětský soubor vedený při MŠ Postřekov učitelkou Miladou Buršíkovou. V roce 1972 dostal dětský soubor od tehdejší okresní rady PO SSM dotaci ve výši 15.000 Kčs na pořízení krojů. Společně s novými kroji přišel i nový zájem a dětský soubor stanul v této době na vrcholu co se týče počtu dětí, kvality vystoupení a i pódiových úspěchů. Děti byly několikrát úspěšné na MFF ve Strážnici, v Jeseníku, ve Špindlerově Mlýně a podívaly se dokonce i do tehdejšího SSSR. V tomto období měl dětský soubor i muziku, ve které mimojiné začínal i současný dudák NSP Richard Vísner. Jeho souputníky potom byli Karel Bečvář a Josef Stočes. Některá pásma, která v té době vznikla (ve spolupráci učitelky Marie Čížkové, Vladimíra Baiera a Zdeňka Bláhy), má v reperoáru soubor dodnes – např. Mámy, Zlatá brána, Rymíky, Pohůnky, Travničky a další. Marie Čížková vychovala 5 generací zpěváků a tanečníků a zanechala po sobě nesmazatelný otisk v historii dětského souboru. Poté se její spolupracovnicí a oporou stala postřekovská učitelka Helena Tomášková a polečně pokračovali v práci s dětmi – obě až do svého odchodu do důchodu. Žezlo převzala na několik let ředitelka ZŠ Postřekov Andrea Langová a po ní manželé Zuberovi (za podpory mnoha dalších členů NSP), kteří vedou dětský soubor od roku 2006 až do dnešních dní.

Pásma:

Mámy (cca 12 min) – školkové děti, bez muziky
Klasická dětská říkadla v chodském nářečí (Vařila myšička kašičku; Kovej, kovej, kováříčku…)

Rymíky (cca 5 min) – školkové děti, bez muziky
Hra na vodníka (říkadla v chodském nářečí)

Píšťalky (cca 5 min) – školní děti – chlapci, bez muziky
Rituál výroby píšťalek z vrbových proutků doprovázený říkadly v chodském nářečí.

Pohůnky (cca 12 min) – školní děti, bez muziky
Pódiové ztvárnění prvního vyhánění dobytka na pastvu; dětské chodské hry a říkadla v nářečí.

Pásmíčko (cca 6 min) – školní děti, s muzikou
Variace na chodská kolečka, svižné a veselé taneční pásmo, jehož autorem je Josef Kuneš.

Kolečka (cca 5 min) – školní děti, s muzikou
Taneční pásmo, které v Postřekově tančí všichni napříč generacemi v totožné podobě.

Posvícení (cca 10 min) – školní děti, s muzikou
Taneční pásmo, které vzniklo odlehčením totožného pásma, které má ve svém repertoáru dospělý soubor. Velmi živé a veselé.

Na tý naší návsi (cca 6 min) – školní děti, s muzikou
Energické taneční pásmo, které je určené pro pokročilejší tanečníky. Děti zde objevují první polkové kroky. Autorem je opět Josef Kuneš.

Koledy (cca 5 min) – školní děti, s muzikou
Každý rok nacvičíme s dětmi několik koled jak sborových, tak i sólových a doplňujeme tak adventní program dospělého souboru.

 

Kontakt:
Jana Zuberová

345 35 Postřekov 288
telefon: 602 232 198
jlangova@centrum.cz